پوشش ضعف ها و تقویت نقاط قوت

یکی از مهمترین فاکتور هایی که منجر به گرفتن پذیرش از دانشگاه های خوب خارجی می شود  و در کنار بقیه مدارک از اهمیت ویژه ای برخورار است  SOP یا Statement of  Purpose  است که گاهی Motivation Letter هم در برخی دانشگاهها از آن یاد می شود.

در فارسی نیزعنوان هایی مثل انگیزه نامه و بیانیه هدف برای SOP استفاده می شوند.

متاسفانه خیلی از دانشجو ها به اشتباه تصور میکنند هدف دانشگاه ها از خواستن یک انگیزه نامه این است که صرفاً ببینند متقاضی چطور می تواند به انگلیسی چیزی را توضیح بدهد یا مثلاً کجا ها درس خوانده و از این جور تصورات نه چندان درست! خیلی ها هم بدون توجه به اهمیت این بخش از فرایند پذیرش و با راهنمایی افرادی که احتمالا خودشان هم تجربه موفقی در گرفتن پذیرش از دانشگاه های خارجی ندارند یک متن نه چندان قوی و حتی گاهاً بی ربط می نویسند و در وبسایت دانشگاه آپلود می کنند که متاسفانه تمام تلاش های آنها را در اخذ پذیرش تحت الشعاع قرار می دهد.

توصیه ما به شما دانشجویان عزیز این است که نگارش انگیزه نامه را بی نهایت جدی بگیرید چرا که یکی از حیاتی ترین مدارک برای اخذ پذیرش شماست، لذا تیم ایزی استادی با تجربه چندین ساله خود شما را در نگارش انگیزه نامه قوی همراهی می کند.